Get Adobe Flash player
          

ข่าวสาร

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษา

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา นำโดยนายกิติณรงค์  มาสงค์  ผู้อำนายการโรงเรียน  นายพุฒิธร  บุญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน  ร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลนาโพธิ์   ตำบลนาโพธิ์  อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี   34230   ในวันที่  26 กรกฏาคม  2561 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแสดงนางรำ  ในครั้งนี้

 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

tel. 045 405 876 https://www.facebook.com/naphowittaya.ac.th/

Admin : Chertchai Meeguson copyright 2018 all rights reserved. Design by takzido.