Get Adobe Flash player
          

ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากร

ชาย

หญิง

รวม

ระดับการศึกษาสูงสุด

ต่ำกว่าปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

1

 

รองผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

1

 

ข้าราชการครู

20

18

38

-

18

19

1

พนักงานราชการ

1

3

4

-

4

-

 

ครูอัตราจ้าง

-

2

2

-

2

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

1

3

4

4

-

-

 

รวม

24

24

48

4

24

20

1

 

 

 

 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

tel. 045 405 876 https://www.facebook.com/naphowittaya.ac.th/

Admin : Chertchai Meeguson copyright 2018 all rights reserved. Design by takzido.