Get Adobe Flash player
          

กิจกรรม

จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 40 เครื่อง

ขอบคุณท่านผู้บริหารให้ความสำคัญกับนักเรียนในการพัฒนา ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 40 เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษา อบต.บ้านแมด จ.อุบลฯ

วันที่ 27 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา นำโดย นายกิติณรงค์  มาสงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายพุฒิธร บุญสุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูทุกท่าน  ร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ณ อบต.บ้านแมด ตำบล บ้านแมด อำเภอ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230  

 

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกาาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษา

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา นำโดยนายกิติณรงค์  มาสงค์  ผู้อำนายการโรงเรียน  นายพุฒิธร  บุญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน  ร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลนาโพธิ์   ตำบลนาโพธิ์  อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี   34230   ในวันที่  26 กรกฏาคม  2561 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแสดงนางรำ  ในครั้งนี้

 

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสู่อ้อมกอดนาโพธิ์วิทยา

ค่ายแนะแนวการศึกษาในโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสู่อ้อมกอดนาโพธิ์วิทยา

อ่านเพิ่มเติม...โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

tel. 045 405 876 https://www.facebook.com/naphowittaya.ac.th/

Admin : Chertchai Meeguson copyright 2018 all rights reserved. Design by takzido.