Get Adobe Flash player
          

คลังสื่อ

การเผยแพร่งานวิชาการ

ประเภท: การเผยแพร่งานวิชาการ 
หัวข้อ : รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง20206 คอมพิวเตอร์กราฟิก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 

รายละเอียด : 

               


ลิงค์ดาวโหลด :  ดาวโหลด

ผู้ประกาศ : นายนิรันดร์ บุตรสง่า

วันที่ประกาศ : 19 ธ.ค. 2561 [14.41.23]

จำนวนอ่าน : 517 ครั้ง

 

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

           นางสาวเกษรินทร์ ประสาร

          ตำแหน่งครู ชำนาญการ

              บทคัดย่องานวิจัย

คำลักษณนาม โดย ครูวาสนา โพธิสนธ์ (ครูวาส)

การจัดการเรียนการสอน เรื่อง คำลักษณนาม โดย ครูวาสนา โพธิสนธ์ (ครูวาส)

อ่านเพิ่มเติม: คำลักษณนาม โดย ครูวาสนา โพธิสนธ์ (ครูวาส)

Comparison of Adjectives (การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์)

Comparison of Adjectives (การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์) โดย ครูปนัดดา คำผา

อ่านเพิ่มเติม: Comparison of Adjectives (การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์)

การจัดการเรียนการสอนแบบ EIS เรื่อง ปริมาตรของปริซึ่ม

การจัดการเรียนการสอนแบบ EIS เรื่อง ปริมาตรของปริซึ่ม

อ่านเพิ่มเติม: การจัดการเรียนการสอนแบบ EIS เรื่อง ปริมาตรของปริซึ่มโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

tel. 045 405 876 https://www.facebook.com/naphowittaya.ac.th/

Admin : Chertchai Meeguson copyright 2018 all rights reserved. Design by takzido.