Get Adobe Flash player
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

                             

อักษรย่อ

 น.พ.

สีประจำโรงเรียน

 ชมพู - ขาว

คำขวัญโรงเรียน

 เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน

คติพจน์

 รกฺเขยยํ  อตฺตโนสาธํ  ลวณํ  โลนตํ ยถา

ปรัชญาโรงเรียน

การศึกษา เพื่อชีวิต และสังคม

เว็บไซต์สำคัญของโรงเรียน
DLIT Resources

IMAGE ต้อนรับคุณครูนันทวัน แน่นดี
วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคุณครูนันทวัน แน่นดี สู่รั่วนาโพธิ์วิทยา... Read More...
IMAGE การสอบปลายภาค ของนักเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2559
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560
การสอบปลายภาค  ของนักเรียน ม.1 - ม.6  ปีการศึกษา  2559 Read More...

 

วันที่,ภาพ หัวข้อ อ่าน ความเห็น โหวต
11ก.ค.60
แจ้งผุ้อำนวยการสถานศึกษาเข้าสู่ระบบการอนุมัติการอบรมการลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งผุ้อำนวยการสถานศึกษาเข้าสู่ระบบการอนุมัติการอบรมการลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
447 0 -ไม่มีผลโหวต-
25พ.ค.60
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรื 602 0 -ไม่มีผลโหวต-
19พ.ค.60
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาม เขต 29 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรื
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาม เขต 29 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรื
420 0 -ไม่มีผลโหวต-
3พ.ค.60
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาท
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาท
699 0 -ไม่มีผลโหวต-
17เม.ย.60
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 973 0 -ไม่มีผลโหวต-
17เม.ย.60
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 598 0 -ไม่มีผลโหวต-
26มี.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสพม.29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสพม.29
2237 0 -ไม่มีผลโหวต-
26มี.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสพม.29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสพม.29
660 0 -ไม่มีผลโหวต-
26มี.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตในสถานศึกษา สังกัดสพม.29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตในสถานศึกษา สังกัดสพม.29
727 0 -ไม่มีผลโหวต-
26มี.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสพม.29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสพม.29
978 0 -ไม่มีผลโหวต-
24มี.ค.60
แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพม.29
แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพม.29
821 0 -ไม่มีผลโหวต-
24มี.ค.60
สถานที่สอบสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา สังกัดสพม.29
สถานที่สอบสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา สังกัดสพม.29
868 0 -ไม่มีผลโหวต-
23มี.ค.60
แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพม.29 
แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพม.29
662 0 -ไม่มีผลโหวต-
22มี.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสพม.29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสพม.29
1670 0 -ไม่มีผลโหวต-
22มี.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสพม.29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสพม.29
436 0 -ไม่มีผลโหวต-
22มี.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน สังกัดสพม.29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน สังกัดสพม.29
657 0 -ไม่มีผลโหวต-
22มี.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสพม.29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสพม.29
114 0 -ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.60
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูครูผู้สอน สังกัด สพม.29
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูครูผู้สอน สังกัด สพม.29
3564 0 -ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.60
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตในสถานศึกษา สังกัด สพม.29
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตในสถานศึกษา สังกัด สพม.29
1212 0 -ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.60
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพม.29
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพม.29
1693 0 -ไม่มีผลโหวต-

 

สื่อการเรียนการสอน

Login Form

008441
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
26
98
8198
632
732
8441

Your IP: 54.224.203.224
2017-10-20 04:54
  1. ข่าวการศึกษา
  2. ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
  3. ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html
next
prev